WELKOM

Tot weerziens in Lourdes!

Gaat u in 2019 ook mee naar Lourdes met de diocesane Antwerpse bedevaart? Bisschop Johan Bonny nodigt u er graag persoonlijk voor uit!

Goede vrienden,

Waaraan denk je, wanneer je de naam ‘Lourdes’ hoort?   Ik denk terug aan de voorbije zomer.    In juli waren we zoals elk jaar in Lourdes met onze diocesane bedevaart.    Het waren vijf sterke dagen voor allen: voor de gewone bedevaarders, voor de zieken en de medische ploeg, voor de scouts die onze zieken begeleidden,  voor de priesters, diakens en pastorale werk(st)ers die een groep vergezelden, en ook voor mezelf als bisschop.

Een diocesane bedevaart lijkt wat op een bisdom in het klein:  gelovigen van vele rangen en standen, van diverse dorpen en steden, samen met elkaar onderweg.  

Als bisschop doet het mij goed met hen allen op tocht te zijn.   En het moet gezegd: in Lourdes ben ik fier op onze Antwerpse bedevaart!   In juli 2019 ga ik opnieuw mee.

Ik ging de eerste keer naar Lourdes toen ik vijftien jaar was.   De beelden van toen hebben mijn herinnering nooit meer verlaten:  de grot waar Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Bernadette, het heldere water van de Gave dat er voorbij stroomt, de rots waarboven het heiligdom gebouwd is,  de schoonheid van de natuur, de kleine gevangenis waarin het gezin van Bernadette woonde, gelovigen die samen bidden en zingen in vele talen,   zieken en personen met een handicap vergezeld door hun begeleiders,  de internationale eucharistieviering in de ondergrondse basiliek,  en vooral de sfeer van openheid en verbondenheid die overal voelbaar is.  Die ervaring heeft mijn leven getekend, tot op vandaag.

Lourdes is een plek van genade.  Gods goedheid is er rakelings nabij.

Lourdes vraagt geen voorbereiding.  Je moet niet in prima conditie zijn, geestelijk of lichamelijk, om mee te gaan.   Je moet geen supergelovige of superkatholiek zijn.    Soms zelfs omgekeerd.  Als het rommelt in je hoofd of als je het allemaal al eens hebt gehad, dan kan Lourdes voor een verrassing zorgen.    Je kan persoonlijk meegaan op bedevaart,  je kan meegaan met enkele vrienden of als gezin,  je kan ook meegaan als team van een parochie, een pastorale eenheid of een pastorale werkgroep.    In Lourdes kan je aan teambuilding doen, in de beste zin van het woord, zonder extra zorg voor planning of organisatie.  In de bedevaart van juli is er een apart programma voor jongeren.

Graag wil ik de diocesane Lourdesbedevaart van het bisdom Antwerpen bij u aanbevelen. 

Ik richt deze aanbeveling in het bijzonder tot wie verantwoordelijkheid dragen in een parochie of een pastorale eenheid.   Soms hebben we na een gevuld werkjaar nood aan nieuwe kracht of inspiratie voor onszelf.   Of we willen met enkele teamleden en medewerkers eens iets anders doen dan vergaderen en uitvoeren.   Of we verlangen naar een bredere verbondenheid met de kerkgemeenschap, ook internationaal.   Of we willen een mooie liturgie meemaken, zonder zelf vooraan te moeten staan.   Dan kan Lourdes een welkome kans zijn: je hoeft jezelf (en de anderen) enkel in te schrijven, al de rest wordt door de bedevaart voor jullie geregeld!

De inschrijving voor de diocesane bedevaart van juli 2019 staat helemaal open. 

Je vindt alle nuttige informatie op www.dba-lourdes.org,  je kan bellen naar tel. 03 218 92 21, of een e-mail sturen naar info@dba-lourdes.org.

Graag tot weerziens in… Lourdes aan de grot!

De Diocesane Bedevaart van Antwerpen:

ANVER056 OLV beeld compr

  • Eigen vieringen in overeenstemming met het jaarthema van Lourdes
  • Speciale aandacht voor zieken en andersvaliden
  • Ook voor liggende zieken en zwaar zorgbehoevenden
  • Boeiende ontmoetingen
  • Deel uitmaken van die grote wereldkerk, ongeacht leeftijd, nationaliteit, ras of stand
  • Groeien in je “mens-zijn” en in geloof samen met onze bisschop.

        16-22 juli 2019