WELKOM

Mgr. Bonny nodigt ons uit

Op bedevaart gaan is een wonderlijk en deugddoend gebeuren. In Lourdes ontmoet je ANVER057 bisschop comprgelijkgezinden. Je wordt er getroffen door openheid voor geloof, ons geloof dat kleur en zin geeft aan het leven. Je wordt er getroffen door echte vriendschap en inzet voor mekaar. Kleine en gekwetste mensen, zieken en gehandicapten horen er ook bij en zijn in Lourdes in feite de eregasten.

Onze bedevaart probeert er het leven, met zijn mooie maar ook met zijn donkere en ‘miserie-kanten’, au sérieux te nemen en al vierend het ook voor Jezus en zijn moeder te brengen. Danken en vragend bidden, daar mag je echt voor naar Lourdes gaan. Zo wordt je bedevaart een diepgaande en verrijkende ontmoeting met jezelf, met je medebedevaarders en langs Onze-Lieve-Vrouw door Jezus met God.

Ik nodig iedereen van harte uit tot deelname aan een van onze diocesane bedevaarten en hoop je op een van deze bedevaarten in Lourdes te mogen ontmoeten.

† Johan Bonny,
bisschop van Antwerpen

De Diocesane Bedevaart van Antwerpen:

ANVER056 OLV beeld compr

* Eigen vieringen in overeenstemming met het jaarthema van Lourdes
* Speciale aandacht voor zieken en andersvaliden
* Ook voor liggende zieken en zwaar zorgbehoevenden
* Boeiende ontmoetingen
* Deel uitmaken van die grote wereldkerk, ongeacht leeftijd, nationaliteit, ras of stand
* Groeien in je “mens-zijn” en in geloof samen met onze bisschop.

 

24-30 mei 2018        15-21 juli 2018