voor alle deelnemers

Welke identiteitspapieren zijn nodig?

Vanaf 12 jaar hebben de Belgen een identiteitskaart nodig.
Kinderen onder de 12 jaar hebben een “KIDS-ID” (elektronische identiteitskaart voor kinderen) nodig.
Indien minderjarigen naar het buitenland reizen zonder een van de ouders of voogd, moet er door een van de ouders of voogd toestemming gegeven worden.  Dit kan met een formulier verkrijgbaar op de dienst “bevolking” van het gemeentehuis. De handtekening van degene die de toestemming geeft, moet wel gewettigd worden op de dienst “bevolking”.
Niet-Belgen informeren bij de overheid over de vereiste identiteitsdocumenten.

Wat als ik onderweg of in Lourdes ziek word?

Bij elke bedevaart reist minstens één dokter mee.  Je kunt steeds op hem een beroep doen.  Bij je reisdocumenten en op het informatiebord in je hotel lees je waar en hoe je hem kunt contacteren.
Heb je speciale zorgen nodig, vraag dan een brief aan je huisarts.  Zorg ook dat je je medicamenten bij je hebt.
Informeer ook bij je ziekenfonds welke formaliteiten vervuld moeten worden om in Frankrijk eventueel te kunnen genieten van bijstand.
De alarmcentrale “Mutas” (het vroegere “EuroCross”) verleent medische bijstand in het buitenland aan de leden van verschillende ziekenfondsen in het kader van hun aanvullende verzekering. Neem steeds uw WAC-kaart (World Assistance Card) mee; hierop vind je onder meer het telefoonnummer van Mutas (Eurocross).
De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), vroeger het formulier E111, afgeleverd door  je ziekenfonds, geeft bij medisch noodzakelijke zorg recht op terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds.

rode pijl rechts

terug naar pagina “praktische info”