ZIEKENDIENST

We zijn er fier op dat we sinds het ontstaan van onze (diocesane) bedevaart van Antwerpen onze deelnemers, zowel gezonden, andersvaliden, jongeren… een zinvolle bedevaart kunnen aanbieden die uitsluitend steunt op gemotiveerde, ervaren en onbezoldigde vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze zwakkeren en zorgbehoevenden.
Dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, hulpen, brancardiers en af en toe een groep binnenlandse of buitenlandse scouts zorgen ervoor dat onze zieken, eigenlijk onze “gasten” niets te kort komen en overal geraken waar ze moeten zijn. Om de bedevaart  vlot te laten verlopen, wordt er gewerkt met een vooraf opgesteld dienstrooster.

Dokters

begeleiden zowel de zieke als de gezonde bedevaarders. Ze beschikken over een medisch dossier van al wie ingeschreven is als zieke.

Verpleegkundigen

Onder de leiding van enkele hoofdverpleegkundigen zijn zij verantwoordelijk voor toedienen van medicatie en verzorging, sanitaire hulp e.d. en dit zowel tijdens de reis in de trein of ambulance-autocar als te Lourdes tijdens het verblijf in het “Accueil” (onthaal- en verblijfcentrum).
Vooral voor leerling-verpleegkundigen is dit een zeer leerrijke ervaring.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Juan Luyten, J.De Hozestraat 5 te 2300 Turnhout (tel. 014 42 20 77).

Hulpdienst (verzorgenden)

Een groep dames, heren en jongeren zorgen wel voor de normale huishoudelijke taken op de kamers van de zieken en de eetzaal. Zij helpen de zieken bij het wassen en aankleden, dienen maaltijden op en af, helpen bij het eten, zorgen voor orde op de kamers, helpen prentbriefkaarten schrijven…,
De volwassenen verblijven meestal op hotel terwijl de jongeren in een internationaal gemeenschapshuis verblijven.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Juan Luyten, J.De Hozestraat 5 te 2300 Turnhout (tel. 014 42 20 77).

Brancardiers

De brancardiers worden ingezet bij verschillende taken en activiteiten:
Het zware hef- en tilwerk: zieken moeten in de trein geïnstalleerd worden, materiaal en bagage moeten geladen en gelost worden: in het magazijn, in het station te Lourdes en in het onthaalcentrum.
In het onthaalcentrum zorgen zij ervoor dat de zieken comfortabel kunnen vertrekken: ze worden in en uit bed geholpen en geïnstalleerd in een rolstoel of een rolbed. Op die manier zijn ze klaar om te vertrekken naar een of andere viering of activiteit. Andere brancardiers zorgen er dan weer voor dat dit transport op wieltjes verloopt en dat iedereen op tijd terug is in het “Accueil”.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Roger T’Syen, Enkelstraat 51 te 2570 Duffel (tel. 0475 55 44 35).

Jongeren

Jongeren kunnen zich als onbezoldigd vrijwilliger ten dienste stellen van onze zieken en gehandicapten. Wij hebben voor hen zéér gunstige financiële voorwaarden indien zij te Lourdes verblijven in een internationaal gemeenschapshuis (Abri St.-Michel / Hospitalet). Verblijf in hotel is uiteraard ook mogelijk maar is heel wat duurder. Zij kunnen zich ten dienste stellen als verpleegkundige, brancardier of in de hulpdienst. Teamwork en contact met andersvaliden maken van het verblijf te Lourdes een verrijking: iedereen helpt iedereen zonder zich af te vragen waarom ik. De zieken staan centraal en iedereen doet wat hij kan.

Scouts

Regelmatig verblijven er Belgische scouts op buitenlands kamp in Lourdes. Vooraleer ze de Pyreneeën in trekken, willen deze jongeren zich ten dienste stellen van ziekenbedevaarten in Lourdes. Zo kon onze Antwerpse bedevaart al dankbaar gebruik maken van scoutsgroepen uit Antwerpen, Schoten, Hasselt, Keerbergen e.a.

Scoutsgroepen die dit wensen kunnen contact opnemen met Roger T’Syen, Enkelstraat 51 te 2570 Duffel (tel. 0475 55 44 35).

Download onze brochure:

kennismaking met de ziekendienst 2013

Wettelijke verplichtingen

De wet op het vrijwilligerswerk verplicht ons een en ander duidelijk te stellen:

Werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag (de “vroegere” bruggepensioneerden) krijgen geen toelating meer van de RVA om vrijwilligerswerk in het buitenland te verrichten. Ze moeten hiervoor gebruik maken van hun verlof.

Voor iemand die arbeidsongeschikt is, geldt de regel dat aan een adviserend arts toestemming moet gevraagd worden om vrijwilligerswerk te mogen verrichten.

De vzw sluit voor zijn vrijwilligers een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af die voldoet aan de wet op het vrijwilligerswerk. Dit betekent geenszins dat de vrijwilliger voor alles en nog wat kan terugvallen op deze polis. De vrijwilliger blijft persoonlijk aansprakelijk voor:

  • opzettelijke fouten
  • zware fouten (deze kunnen gedekt zijn door de eigen BA Familiale op basis van de Algemene Voorwaarden)
  • herhaaldelijk lichte fouten

Bij verplaatsingen met eigen voertuig van de vrijwilliger is de eventuele schade aan derden of aan het eigen voertuig ten laste van de BA Auto, zijn omniumverzekering of bij gebrek hieraan ten laste van de vrijwilliger.

De vzw voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Mits voorafgaandelijke toestemming kunnen gedane onkosten die bijdragen tot het goede verloop van de bedevaart terugbetaald worden mits voorleggen van de nodige bewijsstukken.

Medici, paramedici en desgevallend andere personen moeten zich conform de vigerende wetgeving houden aan de geheimhoudingsplicht.

We zijn er echter van overtuigd dat, als de gemaakte afspraken en taakverdelingen nageleefd worden, we mogen uitkijken naar een bedevaart waar onze zieken en gehandicapten en ook wijzelf veel deugd aan zullen beleven.