BEDEVAARTEN

 

thema 2021: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”

De Vlaamse Diocesane Lourdesbedevaarten 

Voor grote bedevaarten met zieken die verblijven in één van de onthaalcentra (“Accueils”) lijken de risico’s nog te groot. Gezamenlijk beslisten ze om voorlopig, zeker nog tot het najaar: géén TGV bedevaarten en géén zieken in Accueil. Antwerpen, Brugge en Gent organiseren wel elk een kleine bedevaart.

De Diocesane Bedevaart van Antwerpen: een beperkte bedevaart van 16 tot 21 juli.

Vermits we géén “accueilbedevaart” plannen, betekent dit ook dat we géén georganiseerde zorg aanbieden. Dit betekent dat de deelnemers voldoende zelfredzaam moeten zijn (in- en uitstappen in autocar/vliegtuig, verplaatsingen in de luchthaven, en in Lourdes…) Indien je toch hulp nodig hebt, zorg dan zelf voor een begeleider. We stellen als voorwaarde dat u gevaccineerd bent tegen het corona-virus !

Om onze inlichtingenfolder te downloaden: klik hier.

Om ons inschrijvingsformulier te downloaden: klik hier.