PASTORAAL

Het jaarthema 2020 zoals bepaald door het Heiligdom te Lourdes:

“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.